top of page

Konsorsiyum faaliyetlerinin teknik ve idari yönetimi kapsamında iletişimi aktif tutmak amacıyla ÜPG Yürütücüsü tarafından konsorsiyum iletişim planı oluşturulmuştur. Bu kapsamda 15.06.2023 tarihinde Konsorsiyum ortakları ile yüz yüze gerçekleştirilen yaklaşık 30 kişinin katılım sağladığı Konsorsiyum toplantısı düzenlenmiştir. Konsorsiyum toplantısında proje sürdürülebilirliğine dair birçok konu ele alınmıştır.

Projenin ilerleme yüzdelerinin algoritmik hesaplanması üzerinde detaylı görüşmeler gerçekleşmiştir.

 

Tedarik, Planlama, Satın Alma süreçlerindeki değişiklik nedenlerinin teknik detaylarla açıklanması üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

 

Risk/Fırsat Analizi tabanlı değişiklik ve finansman yönetimi konusunda görüşmeler gerçekleşmiştir.

 

Her proje iş paketleri için sürdürebilir hedeflerin takibi detaylı olarak yapılmıştır.

bottom of page