top of page
tubitak_logo.jpg
sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-logo-238DF4F9B1-seeklogo.com.png

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

SANAYİ YENİLİK MEKANİZMALARI PROGRAMI (SAYEM)

ÖN YÜKLÜ ENJEKTÖR SİSTEMİ İLE ENTEGRE YENİ NESİL YÜKSEK STABİLİZASYONA SAHİP SİNÜZODİAL OPTİK TASARIMLI HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİ PROJESİ  

Arrow Down
ABOUT
MicrosoftTeams-image (34).png

TOPLUMSAL ETKİ

 • Dünyada yıllık 33 milyon ve Türkiye’de 400 bin katarakt ameliyatı yapılmaktadır.

 • Global pazarda katarakt cerrahisinin 2028 yılına kadar yıllık yaklaşık %3.7 artış ile yaklaşık 36.4 milyon adete ulaşması beklenmektedir1.

 • Global pazarda kullanımı en yüksek olan göz içi lensi materyalleri, 2023 yılında %62.6’lık Pazar payı ile hidrofobik göz içi lenslerdir. 2028 yılında global pazarda %68’lik Pazar payına sahip olması ön görülmektedir2.

 

SAYEM Programı ile Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar ve Toplumsal Etki Analizi:

Teknolojik Gelişim

 • Yerli Lens Üretimi

 • Patentli Teknolojiler ile Yeni Buluşlara Sürdürülebilir Katkı

 • Teknoloji Geliştirme Yeteneklerinin Arttırılması

 

Sağlık Hizmetlerine Erişim

 • Katarakt Hastalarının Refraktif Cerrahisinde Hekimlere Ergonomik ve Kontollü Kullanım Kolaylığı Sunan Önyüklü Enjektör Sistemi Üretimi

 • Göz İçi Lens Yarı Mamulü, Parlama Şikayetini Önleyici (glistening-free) Biyouyumlu Malzeme Üretimi 

Çevresel Etkiler

 • Karbon Ayak İzinin Azaltılması

 • Çevrenin ve Doğal Kaynakların Korunması

 • Sınırlı Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması

 • Kartuş-Enjektör Sisteminin Bileşenlerinin %100 Geri Dönüştürülebilir Hammaddeden Üretilmesi 

 

Ekonomik Büyüme

 • Yerli Üretim, İthal İkame Ürünlerin Azaltılması,

 • Düşük İthal Girdi Oranı

 • Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Yüksek İhracat Potansiyeli

PROGRAM HAKKINDA

VSY Biyoteknoloji ve İlaç A.Ş.'nin konsorsiyum yöneticisi olduğu program, TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) SAYEM-Faz-2-2020 Çağrısı kapsamında desteklenmektedir. (SAYEM-FAZ 2 Program No: 3219503 )


Konsorsiyumun oluşumunun temelinde toplumda her geçen gün artan katarakt* hastalığına farklı bir çözüm arayışı yatmaktadır. Bu hedef doğrultusunda hasta tarafında daha net ve kaliteli görüşü sağlayabilecek dolayısıyla görme kalitesini üst seviyeye taşıyacak, aynı zamanda göz hekimlerine cerrahi operasyon esnasında ergonomik ve implante edilmesi kolay bir ürün geliştirmek üzere alanında uzman 7 kurum SVTLasertech Konsorsiyumu'nda bir araya gelmektedir.

Program kapsamında Ön Yüklü Kullanıma Hazır Enjektör Sistemi ile Entegre, Yüksek Stabilizasyona Sahip Sinüzoidal Optik Tasarımlı Hidrofobik Göz İçi Lensi'nin ticarileştirilmesi hedeflenmektedir.

KONSORSİYUM

KONSORSİYUM HAKKINDA...

Kurulan çok disiplinli konsorsiyum ortaklığı kapsamında birlikte öğrenme ile sürdürülebilir nitelikte çözümler geliştirilmesi hedeflenmiştir. Amaçlanan çalışmalar aşağıdaki gibidir:

 • Polimerizasyon ve Kaplama Teknikleri Geliştirilmesi

 • LaserOptik Tasarımları Geliştirilmesi

 • Fizikokimyasal-Biyolojik Karakterizasyon Çalışmaları

 • Lazer Mikro İşleme Cihazları Üzerinde Yüksek Teknoloji İçerikli Çalışmalar Yapılması

 • Klinik Araştırmalar Konularında Dışa Bağımlılığı Minimum Seviyeye İndirme Çalışmaları

Microscope
Konsorsiyum Yöneticisi Firma / ÜPYK
output-onlinepngtools (7).png
Konsorsiyum Ortakları / ÜPOK
Boğaziçi_Üniversitesi_Logo.png
Lumos Lase.png
2560px-Koç_University_logo.svg.png
itu-istanbul-teknik_universitesi-logo.webp
sunum_logo_tr2.png
prodemo.png
CONTACT

İLETİŞİM

2160x1216px banner rev01-01.jpg

Konsorsiyum Yönetim Ofisi

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş.

İstanbul, Türkiye 34959

e-Posta: info@svtlasertech.com 

Tel: +90 216 593 00 88

Fax: +90 216593 00 90

Görüş ve Önerileriniz

Konsorsiyum ve Program ile ilgili paylaşmak istediklerinizi aşağıdaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz.

*Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Mesajınızla ilgili en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.

Referanslar:

*Katarakt, göz içinde yer alan merceğin saydamlığını yitirmesi sonucu oluşan hastalığa verilen isimdir.

1: 2023 Market Scope Göz İçi Lensi Pazar Araştırma Raporu

2: 2023 Market Scope Göz İçi Lensi Pazar Araştırma Raporu

bottom of page